Leefstijl

Project "Gezond leven en meer bewegen ook goed voor u"

Op 4 juli 2018 kreeg sportvereniging Hart in Actie van de gemeente Mill en Sint Hubert een projectsubsidie toegekend van € 5.000,-- voor het uitvoeren  van het project"Gezond leven en meer bewegen ook goed voor u"

Gezond eten en meer bewegen heeft een zeer positieve invloed op de gezondheid, het welzijn en het geluk van de bevolking.

De motieven en belemmeringen voor sporten en bewegen zijn sterk afhankelijk van de levensfase waarin men zich bevindt. Het is daarbij wel opvallend dat sporten vanwege de gezondheid toeneemt hoe ouder men wordt, terwijl sporten voor het plezier en de prestatie dan afneemt.

Tijdgebrek vanwege school, werk, familie- of gezinsverplichtingen en andere hobby’s vormen een belangrijke drempel om te gaan sporten voor personen jonger dan 50 jaar. Terwijl voor personen van boven de 50 jaar  lichamelijke en gezondheidsproblemen steeds meer een drempel gaan vormen.

Verenigingen en stichtingen in de gemeente Mill en Sint Hubert die zich richten op bewegen en sporten voor mensen met een chronische beperking, zien het ledental en het aantal deelnemers de laatste jaren teruglopen. 

Om deze trend te kunnen ombuigen, is betere informatievoorziening en bewustwording nodig bij mensen met een chronische beperking (zoals hart- en vaatziekten, diabetes, astma of COPD) en hun familieleden.

Maar zeker ook bij de vele zorgverleners die een cruciale advies- en begeleidingsrol moeten vervullen. Zonder communicatie geen participatie! Vanaf september 2018  is de bevolking van de gemeente Mill en Sint Hubert en de aangrenzende regio planmatig met diverse communicatiemiddelen  aangespoord om gezond te leven en meer te bewegen.

Vanaf februari 2018 tot december 2018 werd maandelijks een bekende professional uit de gezondheidszorg uit onze gemeente en/of regio geïnterviewd.

De interviews vonden plaats met Ellen Gest, huisarts in Mill, Marcel Peters, gespecialiseerd psychosomatisch fysiotherapeut, Bionda van Zoerlandt, diëtiste, Marion Paters, o.a. sportdocent bij Hart in Actie, Hoogleraar cardiologie voor vrouwen, Professor Angela Maas van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen, Jeroen van Heuvel, docent koken bij ROC de Leijgraaf, Alice Beltman-Muller, specialist ouderengeneeskunde, Caren van Donzel, beleidsadviseur gezondheid bij de GGD, Monique Nelson, locatiemanager van het Smaakcentrum Mill-Grave, Wim Tilburgs, voorzitter van de Stichting “Je leefstijl als medicijn”.

De interviews werden gepubliceerd in de Neije Krant in Mill en staan op de website www.hartinactiemill.nl. Alle interviews tezamen werden samengevat en gebundeld in de brochure “Leefstijl is de dirigent van je leven” 

Elly Meijnders vrijwilliger communicatie Lokaal Beraad Ouderenbeleid Mill en Guus Fonteijn voorzitter van sportvereniging Hart in Actie Mill hielden de interviews en schreven de brochure met medewerking van Hans Droppert.

Het "Gezond leven Event" dat op 18 mei  in City Resort in Mill plaats vond was een logisch vervolg op de interviews en brochure  “Leefstijl is de dirigent van je leven”

Het Event werd door 820 geregistreerde bezoekers bezocht. In 53 stands gaven 212 personen voorlichting. Er werden door 120 leden van diverse sportverenigingen sportdemonstraties voor hun club verzorgd. In een aparte zaal werden door 8 organisaties lezingen gehouden, die door 160 belang­stellenden werden bijgewoond. In het fotoalbum van deze site staan veel mooie foto`s van het Event.

 Meer weten over alle gehouden interviews

Inmiddels hebben interviews plaats gevonden met:

De brochure

Alle interviews zijn in een brochure “Leefstijl is de dirigent van je leven” samengevat.

De Brochure is geschreven door Elly Meijnders en Guus Fonteijn met medewerking van Hans Droppert.

Zij hebben ook de interviews afgenomen. De brochure is onderdeel van het project "Gezond leven en meer bewegen ook goed voor u" Het "Gezond leven Event" dat op 18 mei a.s. in City Resort in Mill gaat plaats vinden is een logisch vervolg op de interviews en brochure.

Download de brochure “Leefstijl is de dirigent van je leven”.

Meer weten over gezonde levensstijl?