Leefstijl

"Gezond leven en meer bewegen ook goed voor u"

Op 4 juli 2018 heeft de gemeente Mill en Sint Hubert sportvereniging Hart in Actie een projectsubsidie toegekend van € 5.000,-- voor het uitvoeren  van het project"Gezond leven en meer bewegen ook goed voor u"

In Nederland wordt een man gemiddeld 78,4 jaar en een Nederlandse vrouw 82,5 jaar oud. Maar ook het aantal mensen met een chronische aandoening zal blijven stijgen.

Gezond eten en meer bewegen heeft een zeer positieve invloed op de gezondheid, het welzijn en het geluk van de bevolking. De motieven en belemmeringen voor sporten en bewegen zijn sterk afhankelijk van de levensfase waarin men zich bevindt. Het is daarbij opvallend dat sporten vanwege de gezondheid toeneemt hoe ouder men wordt, terwijl sporten voor het plezier en de prestatie dan afneemt.

Tijdgebrek vanwege school, werk, familie- of gezinsverplichtingen en andere hobby’s vormen een belangrijke drempel om te gaan sporten voor personen jonger dan 50 jaar. Terwijl voor personen van boven de 50 jaar  lichamelijke en gezondheidsproblemen steeds meer een drempel gaan vormen.

Verenigingen en stichtingen in de gemeente Mill en Sint Hubert die zich richten op bewegen en sporten voor mensen met een chronische beperking, zien het ledental en het aantal deelnemers de laatste jaren teruglopen.

Om deze trend te kunnen ombuigen,  is betere informatievoorziening en bewustwording nodig bij mensen met een chronische beperking (zoals hart- en vaatziekten, diabetes, astma of COPD) en hun familieleden. Maar zeker ook bij de vele zorgverleners die een cruciale advies- en begeleidingsrol moeten vervullen.

Sportvereniging Hart in Actie wil daarin het voortouw nemen door middel van een project om mensen te stimuleren aan de slag te gaan met sporten, meer bewegen en een gezonde levensstijl.

Er wordt daarbij tijdens de uitvoering van het project samenwerking gezocht met andere verenigingen en stichtingen op het gebied van sporten en bewegen en een gezonde levensstijl in de gemeente Mill en Sint Hubert.

Image

De Hart in Actie project aanpak

Zonder communicatie geen participatie! Vanaf september 2018  zal de bevolking van de gemeente Mill en Sint Hubert en de aangrenzende regio planmatig met diverse communicatiemiddelen worden aangespoord om gezond te leven en meer te bewegen.

Vanaf februari 2018 tot december 2018 zal maandelijks een bekende professional uit de gezondheidszorg uit onze gemeente en/of  regio worden geïnterviewd. Inmiddels hebben interviews plaats gevonden met: Ellen Gest, huisarts in Mill en Marcel Peters,  gespecialiseerd psychosomatisch fysiotherapeut en Bionda van Zoerlandt, diëtiste en Marion Paters, sportdocent bij Hart in Actie en Hoogleraar cardiologie voor vrouwen,  Professor Angela Maas van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen.

De interviews zijn gepubliceerd in de Neije Krant in Mill en staan op de website www.hartinactiemill.nl. In het najaar zullen nog interviews plaatsvinden met: een internist of longarts, een arts ouderen geneeskunde, een orthopeed, een bekende kok, en sporters bij Hart in Actie Mill.

Alle interviews tezamen worden gebundeld in een brochure met een samenvatting, aanbevelingen en aanpak voor de toekomst.

In het voorjaar van 2019 zal een manifestatie/mini symposium “Gezond leven en meer bewegen ook  goed voor u" worden georganiseerd in een geschikte accommodatie in Mill.

Van de samenvatting van de interviews en aanbevelingen zal een handzame korte folder worden gemaakt die huis aan huis in de gemeente Mill en Sint Hubert wordt verspreid en tevens kan worden uitgedeeld tijdens de manifestatie "Gezond leven en meer bewegen ook  goed voor u".

Alle sportverenigingen uit de gemeente Mill en Sint Hubert zullen tijdens de manifestatie in staat worden gesteld hun activiteiten te demonstreren en te promoten o.a. tijdens een informatiemarkt.

Indien realiseerbaar zal tijdens de manifestatie  in samenwerking met "Ontdek Mill - Een Goei Leven"  een lekker&gezond VOEDING-markt  opgezet worden.

 Meer weten over alle gehouden interviews

Inmiddels hebben interviews plaats gevonden met:

De brochure

Alle interviews zijn in een brochure “Leefstijl is de dirigent van je leven” samengevat.

De Brochure is geschreven door Elly Meijnders en Guus Fonteijn met medewerking van Hans Droppert.

Zij hebben ook de interviews afgenomen. De brochure is onderdeel van het project "Gezond leven en meer bewegen ook goed voor u" Het "Gezond leven Event" dat op 18 mei a.s. in City Resort in Mill gaat plaats vinden is een logisch vervolg op de interviews en brochure.

Download de brochure “Leefstijl is de dirigent van je leven”.

Meer weten over gezonde levensstijl?