Onze Vereniging

De Vereniging


Hart in Actie is een sportvereniging in de gemeente Mill en Sint Hubert. De vereniging is opgericht in maart 1995 en telt momenteel 92 leden, bestaande uit zowel vrouwen als mannen van 35 tot 82 jaar.

De leden van onze Hart in Actie sportvereniging komen behalve uit de gemeente Mill en Sint Hubert uit  de hele omgeving zoals uit Escharen, Gassel, Gemert, Goch (Dld), Grave, Haps, Landhorst, Ravenstein, Reek, Schaijk, Uden, Velp, Vianen, Wanroij, Wijchen en Zeeland.

Eerste leden van Hart in Actie (1995).

Het BestuurHet bestuur is vanaf 5 juli 2018 als volgt samengesteld:  Guus Fonteijn voorzitter; Mieke van de Kolk secretaris; Björn van de Weem penningmeester; Marion Paters sportleidster en tevens contactpersoon namens de sportleiders; en Wilma de Klein bestuurslid en tevens coördinator van de contactpersonen. 

Voorzitter (sinds juli 2017) 

Guus Fonteijn

Schoolstraat 49
5451 AS Mill

Tel. 06 - 2255 2427
Email: guus.fonteijn@wiseup.nl

Secretaris (sinds 30 maart 2009)

Mieke van de Kolk 

Wolfsculen 37
5451 WR Mill

tel: 0485 - 453826
Email: hartinactiemill@ziggo.nl 

Penningmeester (sinds 29 oktober 2018)

Björn van de Weem

Wanroijseweg 26 
5451 HA Mill

T: 0485-324614
M: 06-50932933
Email: penningmeester@hartinactiemill.nl

Bestuurslid Contactpersonen (sinds 4 april 2005)

Wilma de Klein 

Lijsterstraat 9a
5451 XJ Mill

tel: 0485 - 452038
Email: schoenmakerij-deklein@ziggo.nl

Bestuurslid Sportleiders (sinds 5 juli 2018)

Marion Paters

Molenheidseweg 7 
5451 HD Mill

Tel.: 0485 - 452586 
Email: marionpaters@home.nl

 

Algemene ledenvergadering


De leden van Hart in Actie bepalen voor de vereniging het beleid en de activiteiten voor de komende periode. De leden hebben in principe alle bevoegdheden die niet door de wet zijn bepaald, of zijn opgedragen aan het bestuur of commissies. Omdat het ondoenlijk is leden dagelijks te raadplegen over allerlei dagelijkse zaken of uitgaven, is het bestuur samengesteld. De bestuurssamenstelling is  voor het laatst gewijzigd op 4 juli 2019.

De  Algemene Ledenvergadering heeft het laatste woord over de inhoud van de statuten en ook alleen de Algemene Ledenvergadering kan besluiten de vereniging te ontbinden. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft eigen taken en verantwoordelijkheden. De Algemene Ledenvergadering mag dus niet besturen. Wel kan de Algemene Ledenvergadering, wanneer zij het niet eens is met het gevoerde beleid, aan de bestuurders ontslag verlenen.

De Nieuwsbrief


Drie of vier keer per jaar krijgen de leden van Hart in Actie een nieuwsbrief met daarin informatie en wetenswaardigheden.

Jubileum nieuwsboekje

Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum werd een speciale uitgave van het nieuwsboekje uitgegeven.

Klik hier om jubileum nieuwsboekje lezen

Enkele artikelen van nieuwsbrieven van het afgelopen jaar

  1. PDF AED Hart in Actie over gedragen aan De Wester
  2. PDF Ben Wijnen benoemd als lid van verdienste van Hart in Actie
  3. PDF Hart in Actie 25 jaar “Topsport”
  4. PDF Dank u wel allemaal !

Huishoudelijk Reglement


Omdat ook Vereniging Hart in Actie verplicht is zich aan de privacy wetgeving te houden, is het Huishoudelijk Reglement aangevuld met Artikel 9 : Regeling omtrent persoonsgegevens. Meer weten lees dan het gehele huishoudelijke reglement. · Huishoudelijk Reglement (PDF)

Privacy Reglement


Ook Sportvereniging Hart in Actie Mill verwerkt persoonsgegevens. Denk aan gegevens van leden,         vrijwilligers, sportleiders en donateurs. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens­ bescherming van kracht geworden. Deze Europese wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming   persoonsgegevens (Wbp). Dit brengt ook voorSportvereniging Hart in Actie Mill nieuwe verplichtingen    mee. Meer weten lees dan het Privacy Reglement.  ·       Privacy Reglement (PDF)

Toon Hermsen: oprichter en erevoorzitter


De vereniging Hart in Actie is in maart 1995 door Toon Hermsen opgericht. Hart in Actie is een sportvereniging in de gemeente Mill en Sint Hubert voor mensen met een chronische beperking zoals hart- en vaatziekten, diabetes, astma of COPD. Toon Hermsen was vele jaren actief met meerdere vrijwilligerswerkzaamheden bij diverse organisaties, waaronder de Millse volleybalvereniging Apollo (waar hij ook tot ere-voorzitter is benoemd).

Woensdag 19 oktober 2017 heeft Toon Hermsen (79) zijn Stichting Hart in Actie overgedragen aan De Hart&Vaatgroep.

Sinds 2011 heeft Toon zich op een bezielende manier ingezet om mensen met een chronische aandoening te stimuleren tot méér bewegen. Om het belangrijke doel van zijn mooie organisatie te waarborgen, heeft hij ervoor gekozen om dit levenswerk over te dragen aan De Hart&Vaatgroep.

Terugkijkend op zestig jaar vrijwillige inzet voor de Nederlandse samenleving, waarin Toon ontzettend veel heeft bereikt, denk bijvoorbeeld aan de levensreddende AED die hij met zijn Stichting Kies voor Leven in het straatbeeld van Nederland wist te brengen, gaat hij het belangeloze werk voor al zijn geesteskindjes definitief afsluiten. Op deze manier kan hij zijn steeds meer (mantel)zorg vragende vrouw Diny (76) beter helpen en wat meer noodzakelijke aandacht geven. Toon blijft alleen nog beschikbaar voor het schrijven van columns of persberichten en advies- en ambassadeurswerk.

Meer weten over onze ere-voorzitter

  1. Sportvereniging Hart in Actie 25 jaar "Topsport"
  2. Oprichter Toon Hermsen kijkt terug
  3. PDF Toon Hermsen draagt Hart in Actie over aan De Hart&Vaatgroep.
  4. PDF Terug kijken op 60 jaar vrijwilligerswerk.
  5. 80 jaar is niet oud maar het begin van een nieuwe levensfase.