Blijf bewegen en sporten

Blijf bewegen en sporten

Na afloop van een overleg met Wethouder Erik van Daal van de gemeente Mill en Sint Hubert heeft Guus Fonteijn, voorzitter van sportvereniging Hart in Actie, een interview over het belang van een gezonde leefstijl en bewegen en sporten.

Bij onze eerste vraag: “Waarom is een gezonde leefstijl, sporten en bewegen belangrijk?” barst Erik meteen los.

“Meer bewegen, sporten en een gezonde leefstijl is niet alleen super belangrijk voor je gezondheid maar je wordt er ook gelukkiger van. Mensen die meer bewegen en sporten, zijn niet alleen lichamelijk en mentaal fitter. Sport en bewegen verbetert de kwaliteit van leven, ook voor mensen die al wat ouder zijn of die een chronische aandoening of beperking hebben”.

Wat is het maatschappelijke belang van sporten, bewegen en een gezonde leefstijl?

“Het begint mede door de coronacrisis een beetje door te dringen hoe belangrijk sporten, bewegen en een gezonde leefstijl is. We moeten meer inzetten op preventie en zo zorgen dat mensen gezond blijven. Preventie kan ziekten en complicaties van ziekten helpen te voorkomen. Er is veel gezondheidswinst te boeken en er is financiële winst te halen door minder kosten in de gezondheidszorg.

We zullen als gemeentes samen in gesprek moeten, zowel regionaal als landelijk. Het is nu tijd om te investeren in preventie. Door een gezondere manier van leven”.

De coronacrisis heeft een zware impact, ook op de sportdeelname in Mill. Wat doet de gemeente daaraan?

“We hebben sportverenigingen die in de problemen dreigden te komen zoveel mogelijk geholpen. We zijn in gesprek gegaan en we hebben maatwerk­oplossingen proberen te geven. En we ondersteunen ook de actie: Laat je club niet in de steek. Juist nu is het zo belangrijk dat de sportverenigingen door kunnen blijven gaan. Dus blijf sporten en bewegen”.

Wat heeft je erg geraakt tijdens deze coronacrisis?

“In de afgelopen periode hebben we gezien dat door de coronamaatregelen oud en jong in een isolement terecht kwamen. De vereenzaming was heel groot. Ik ben daar behoorlijk van geschrokken. Zelf heb ik dat met mijn oude moeder ervaren die volledig geïsoleerd in haar appartement moest blijven. We mochten niet op bezoek en er waren geen activiteiten; niet samen koffie drinken. Gewoon in en in triest. Het sluiten van de verpleeghuizen en zo absoluut isoleren van ouderen mag nooit meer zo gebeuren. Mensen jong en oud hebben elkaar nodig”.

Hoe belangrijk is sociale ontmoeting bij sporten en bewegen?

“Bewegen en sporten is heel belangrijk. Natuurlijk kun je dat ook alleen. Maar samen sporten betekent elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen, ergens deel van uit maken en er bij horen. En samen genieten van sporten. Vooral voor ouderen en mensen met een chronische aandoening is kans op vereenzaming groter en kan samen bewegen en sporten heel preventief zijn.

Daarom zijn de beweeg- en sportactiviteiten voor ouderen van de SWOM en van Sportvereniging Hart in Actie voor mensen met een chronische aandoening zoals hart- en vaatziekten, diabetes, astma of COPD ook heel belangrijk. De gezondheidsnota Sport & Bewegen van de gemeente Mill en Sint Hubert wordt daarvoor als middel ingezet. Met als doel om de participatie en de eigen kracht van (kwetsbare) burgers te vergroten. De kracht van sport en sportverenigingen dient hier een waardevolle bijdrage aan te leveren”.

En nu lekker op vakantie!

Op het einde van de week gaan Erik en zijn vrouw een deel van het PieterFietspad afleggen. Van Pieterburen in Groningen naar Gennep; van een hotel naar een Bed en Breakfast. Lekker samen fietsen en genieten van een gezonde en welverdiende vakantie.

Kom in beweging met volleybal of wandelvoetbal

Bij Hart in Actie gaat het om samen pittig sporten en bewegen en zeker niet te vergeten de gezelligheid en het genieten.

Waar en wanneer

Er wordt op de dinsdagavonden en op de donderdagavonden gesport in de Wester in Mill en op de donderdagavonden in de Wis in Langenboom.

Voor aanmelden of meer informatie kun je terecht bij: Wilma de Klein: telefoon 06-10125101 en voor wandelvoetbal bij Johan Verheijen: telefoon 06-16838713 of via e-mail: hartinactiemill@ziggo.nl