AED Hart in Actie over gedragen aan De Wester

Op zaterdag 18 januari 2020 om 14:00 uur vond in aanwezigheid van alle betrokken organisaties de officiële overdracht plaats van de AED van Hart in Actie naar De Wester. 

Harrie van de Kolk, die altijd het onderhoud van de AED verzorgde, heeft namens het bestuur van Hart in Actie de AED overgedragen aan Harrie van der Linden, vicevoorzitter van Wijkaccommodatie De Wester. 

De AED is in een verwarmde buitenkast geplaatst. Deze buitenkast is gefinancierd door Toon Hermsen (Kies voor Leven) en door Hart in Actie. 

Door tussenkomst van de EHBO vereniging Mill heeft de Gemeente Mill en Sint Hubert een bijdrage geschonken aan de Wester voor de aanloopkosten. 

Door het buiten plaatsen van de AED wordt Mill-West weer een stukje HARTVEILIGER. 

Download de bijlage bij dit nieuwsbericht: