Gezond leven Event in Mill boeiend, gevarieerd en een succes

Gezond leven Event in Mill boeiend, gevarieerd en een succes. 

Het eerste Gezond leven Event op 18 mei in City Resort in Mill bleek boeiend, zeer gevarieerd en een succes. Er waren in totaal 820 geregistreerde bezoekers in de grote hal. In 53 stands gaven 212 personen voorlichting. Er hebben 120 leden sportdemonstraties voor hun club verzorgd. 160 Bezoekers hebben de lezingen in een aparte zaal bezocht. Er hebben 31 vrijwilligers het Event voorbereid en op de dag zelf verzorgd. Bij de opbouw van de stands toonden de standhouders zich al zeer tevreden over de goede organisatie. Organisator Guus Fonteijn kan ook tevreden zijn, samen met zijn vrijwilligers van Sportvereniging Hart in Actie. 

stemming

De stemming tussen standhouders en bezoekers was sfeervol en intensief. Het was druk maar niet zo druk, dat men niet alle tijd voor de bezoekers kon uittrekken. De sportdemonstraties trokken steeds veel belangstellenden en supporters. Vanuit de kinderactiviteiten klonken juichkreten en aanmoedigingen van ouders. En er klonken vanaf het podium mooie, maar ook soms flinke klanken, voortgebracht door de leerlingen en docenten van Muziekschool Music Fun uit Mill. In de Beweegtuin maakte men met een instructeur elk uur kennis met deze tuin aan de overkant van City Resort. 

opening

Maar gelukkig nergens een wanklank. Na de opening door wethouder Erik van Daal door middel van een lintje doorknippen, toespraak en een startschot, stroomde het publiek naar binnen. Ze kregen bij binnenkomst een krant met een overzichtelijk programma en een plattegrond, waarmee iedereen zijn weg vond. 

lezingen

Van half twaalf tot vier uur vonden er lezingen plaats in zaal Europa. Aan de hand van hun interesse in de onderwerpen bezochten de belangstellenden de lezingen. Het onderwerp borstgezondheid en de rol van thermografie daarin trok zo’n 30 bezoekers. Maar ook onderwerpen als gezonde leefstijl, positieve gezondheid, vruchtbaarheid, je leefstijl als medicijn, bewegen doet wonderen, slaapapneu en etalagebenen trokken de aandacht. 

reacties

De reacties van bezoekers en standhouders waren heel erg positief. Een bezoeker uit Helmond zei: “Wat geweldig. Hier blijkt maar weer, een klein dorp met actieve vrijwilligers en financiële gemeentelijke ondersteuning zet van onderaf een prachtig en boeiend Event over gezonde leefstijl neer, waar een stad trots op zou kunnen zijn. “Chapeau!”