Dank u wel allemaal!

Dank u wel allemaal !

Het Gezond Leven Event is voorbij en de reacties die bij Sportvereniging Hart in Actie zijn binnen gekomen waren overweldigend positief.

Er waren in totaal 820 geregistreerde bezoekers in de grote hal. In 53 stands gaven 212 personen voorlichting. Er hebben 120 leden sportdemonstraties voor hun club verzorgd. In een aparte zaal werden de lezingen gehouden, die door 160 belangstellenden werden bijgewoond. 

En er hebben 31 vrijwilligers het Event voorbereid en op de dag zelf verzorgd. De bezoekers vonden het boeiend en zeer gevarieerd en ook de standhouders en sportorganisaties die een demonstratie hebben gehouden, waren heel erg tevreden met de reacties op hun optreden.

Een bezoeker uit Helmond zei: “Wat geweldig. Hier blijkt maar weer: een kleine gemeenschap met actieve vrijwilligers en met financiële gemeentelijke ondersteuning zet van onderaf een prachtig en boeiend Event neer over gezonde leefstijl, waar een stad trots op zou kunnen zijn. Chapeau!”  

Dank Het bestuur van Sportvereniging Hart in Actie dankt iedereen die er mede voor gezorgd heeft dat het Event zeer geslaagd is. Niet te vergeten de personen en bedrijven uit onze gemeenschap die het mogelijk maakten om het Event in de hal van City Resort in te richten.

Bijzondere dank aan de standhouders die met heel veel enthousiasme de bezoekers actief informeerden en adviseerden. Dank aan de standhouders van het Goei Leven Plein die de bezoekers verrasten met heerlijke hapjes en gezonde en lekkere producten. 

Dank aan de sportorganisaties die onder opvallend grote publieke belangstelling zeer enthousiast hun beweeg- en sportdemonstraties lieten zien. 

Hierdoor was het een Event voor jong en oud en voor elk wat wils met heel veel tevreden en blije gezichten.

Er is ook veel dank voor de sprekers van de lezingen, die met hartstocht de zeer uiteenlopende onderwerpen voor het voetlicht brachten.Speciale dank is er voor het City Resort in Mill voor het ter beschikking stellen van de locatie, de ondersteuning, de vele voorzieningen. 

We bedanken de personen die de kinderactiviteiten verzorgden o.a. Frank Peters die poppenkast speelde, Daphne van Melis en Angela Paters die heel veel kinderen geschminkt hebben, Pien Remmel die instructie gaf bij het wandklimmen en Sjors van Kempen die het boogschieten verzorgde. We willen zeker ook de leerlingen en docenten van Muziekschool Music Fun uit Mill niet vergeten die gedurende het Event korte optredens verzorgden en onze speaker Erica Verbeeten die ervoor zorgde dat alle programma onderdelen werden aangekondigd en dat op tijd werd begonnen en op tijd werd geëindigd.

Daarnaast danken wij Wise Up Consultancy uit Mill, de Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen, de andere sponsoren en de gemeente Mill en Sint Hubert voor de mooie financiële bijdrage uit het leefbaarheidsbudget. We willen ook Ontdek Mill hartelijk danken voor de prettige en waardevolle samenwerking.

Verdaasdonk “ik ga voor Vers” willen wij hartelijk danken voor de grote korting bij het leveren van een lekkere en gezonde attentie voor iedereen die bij de organisatie betrokken was. ( zie foto) 

Buitengewone dank zijn we verschuldigd aan de personen die de communicatie en promotie van het Event hebben verzorgd: Elly Meijnders, Maarten Linders van MondtotMond reclame uit Mill en Ingeborg Vriends van der Steijn van Vrijwerkers VOF uit Helmond. Daarnaast willen wij nog graag apart Corné Kremers bedanken voor zijn waardevolle adviezen waardoor wij soms in moeilijke situaties snel tot oplossingen konden komen.  

De vrijwilligers van Hart in Actie

Als laatste danken wij onze vrijwilligers die de weken voor het Event en na afloop van het Event met tomeloze inzet en enthousiasme bezig zijn geweest om het Event te realiseren. 

Wij zijn trots dat we als Sportvereniging Hart in Actie voor mensen met een chronische aandoening hebben laten zien dat je ondanks beperkingen tot heel veel in staat bent. Niet achter de geraniums weg duiken maar actief samen werken. Wij zijn trots op onze vereniging en onze vrijwilligers!

Wij nodigen alle mensen met een chronische aandoening zoals hart- en vaatziekten, diabetes, astma of COPD uit om in beweging te komen. Een gezonde leefstijl, gezonde voeding en bewegen en sporten verbetert je gezondheid, verhoogt je vitaliteit en je welzijn en geluk. Denk aan je toekomst en kom ook bij onze mooie vereniging pittig en gezellig sporten!

Meer weten? Bel Wilma de Klein 0485-452038 of Mieke van de Kolk 0485-453826 of Guus Fonteijn 06-22552427.