Ben Wijnen benoemd als lid van verdienste van Hart in Actie

Ben Wijnen benoemd als lid van verdienste van Hart in Actie

Tijdens de Ledenvergadering hebben de leden op een mooie manier afscheid genomen van Ben Wijnen als penningmeester en bestuurslid. Ben werd benoemd als lid van verdienste van Hart in Actie.

De Algemene Ledenvergadering vond plaats op donderdag 4 juli 2019 en werd bijgewoond door 40 leden en 13 partners. 

Er werd een minuut stilte gevraagd voor het herdenken van het overlijden van Gerrit Verstraten uit Zeeland en Jos Becks uit Grave. 

Lotte Albers

Er is afscheid genomen van Lotte Albers als sportleidster van Hart in Actie en kennis gemaakt met haar vervanger Reint Hendriks die eveneens om de week op dinsdagavond sportles gaat geven.

Mieke van de Kolk was als secretaris volgens rooster aftredend en stelde zich herkiesbaar. Marion Paters was als bestuurslid namens de sportleiders aftredend en stelde zich herkiesbaar.

Tijdens de Ledenvergadering hebben we op een mooie manier afscheid genomen van Ben Wijnen als bestuurslid. Ben werd benoemd als lid van verdienste van Hart in Actie. Dit als grote blijk van waardering voor de vele jaren waarin Ben zich voor onze vereniging heeft ingezet als penningmeester, als samensteller van het nieuwsboekje en als organisator van het onderling volleybaltoernooi. 

Op 10 maart 2020 viert Hart in Actie haar 25-jarig bestaan. Er hebben zich tijdens de Algemene vergadering meerdere leden aangemeld om zitting te nemen in de commissie die zich gaat bezig houden met de voorbereidingen voor dit jubileum.

Tevens is een besluit genomen om de contributie ingaande 1 januari 2020 aan te passen. De contributie bedraagt dan per 1 januari 2020 voor resp. 1 en 2 en 3 uur sporten: € 130,00 en € 225,00 en € 290,00 per jaar. De contributie voor verenigingsleden blijft gelijk.

Bestuur Sportvereniging Hart in Actie