18 mei 2019 evenement “gezonde leefstijl en meer bewegen ook goed voor u”.

Evenement van Hart in Actie Mill op 18 mei 2019 in City Resort.

Op zaterdag 18 mei 2019 organiseert sportvereniging Hart in Actie Mill in het City resort party- en evenementencentrum in Mill het evenement “gezonde leefstijl en meer bewegen ook goed voor u” .

mini symposium

Voorafgaande aan het evenement vindt om 10.00 uur een mini – symposium plaats. Daarin zullen de conclusies en aanbevelingen worden voorgelegd die getrokken zijn uit de interviews met ervaringsdeskundige n die vanaf voorjaar 2018 hebben plaats gevonden. Het evenement begint na afloop van het mini – symposium om 11.30 uur en duurt tot 16.00 uur.

centraal

Tijdens het evenement staan gezonde leefstijl, gezonde voeding, sporten en meer bewegen centraal. Het wordt een enerverend en informatief evenement voor jong en oud en voor elk wat wils. Een lekkere en gezonde voedingsmarkt met streek producten, suggesties voor lekkere gezonde menu’s en heerlijke hapjes ondersteunt de bedoelingen van een gezonde leefstijl.

Er zijn niet alleen interessante informatie stand s op het gebied van gezonde leef stijl, voeding en sport. De sportverenigingen uit de gemeente Mill en Sint Hubert kunnen ook sportactiviteiten demonstreren en hun organisatie promoten door het geven van inform atie over het lidmaatschap .

gemeente

De gemeente Mill en Sint Hubert steunt het initiatief van Sportvereniging Hart in Actie en heeft dat ook uitgedrukt door het toekennen van een project subsidie uit het Leefbaarheidsbudget om een enerverend en informatief evenement uit te kunnen voeren.

slagen

Belangstellende sportverenigingen, organisaties, en bedrijven die deel zouden willen nemen of een bijdrage zouden willen leveren tot het slagen van het evenement kunnen terecht bij de voorzitter van Hart in Actie Guus Fonteijn , telefoon 0622552427 , e-mail guus.fonteijn@wiseup.nl

Sportvereniging Hart in Actie uit de gemeente Mill en St . Hubert is een sportvereniging voor mensen met een chronische beperking zoals hart – en vaatziekten, diabetes, astma of COPD.