Aanpassing contributies 2018

Zoals met jullie reeds is gecommuniceerd, worden de contributies per 1 januari als volgt aangepast:

Niet (meer) sportende leden € 15,00, was € 13,50.

Leden 1 uur sporten per week: € 96,00 per jaar, per maand € 8,00 (blijft gelijk).

Leden 2 uur sporten per week: € 120,00 per jaar, per maand € 10,00.

Leden 3 of 4 uur sporten p. week: € 150,00 per jaar, per maand € 12,50.

Ben Wijnen, Penningmeester.